Tjenester

Samtalerommet tilbyr følgende tjenester

Stacks Image 724

individuelle samtaler

I samtale med den enkelte vil ulike temaer kunne være i fokus: sorg, selvfølelsen, konfliktfylte relasjoner, savn, nedstemthet, eksistensielle spørsmål, ønske om utvikling osv.

Det er du som definerer hva som er målet for vårt samarbeid.
Mitt mål er å gi støtte og, sammen med deg, utforske om vi kan finne nye måter å møte utfordringen på.
Stacks Image 742
Stacks Image 726

parsamtaler

Å leve tett på et annet menneske kan by på glede, og utfordringer. Jeg samtaler gjerne med par om deres parforhold.

Avklaringsrådgivning
Jeg tilbyr avklaringsrådgivning for par hvor den ene, eller begge har blitt usikre på parforholdets framtid. Avklaringsrådgivning gir den enkelte mulighet til å sortere tanker, og sammen bli enige om de skal prøve parterapi, fortsette forholdet slik som det er, eller avslutte parforholdet. Målet for avklaringsrådgivning er å få en åpen og god prosess for å ta dette viktige valget for veien videre. Begge møter til alle samtaler, men får noe alenetid til samtale med terapeuten. Du kan høre grunnleggeren Bill Doherty, Ph.D. forklare hvem som kan ha nytte av avklaringsrådgiving her.

Parterapi
Jeg tilbyr parterapi for par som ønsker å holde sammen, men som opplever at de har noen utfordringer som de ønsker å ta tak i. Parterapi krever en villighet hos begge parter til å se på sitt eget bidrag i parforholdet. Jeg er blant annet inspirert av Emosjonsfokusert terapi. Du kan lese mer om EFT, og sjekke min sertifisering på disse nettsidene: seft.no og iceeft.com.

I parsamtaler skal begge parter føle seg hørt og respektert. Det er ikke terapeutens oppgave å ta parti, men å skape et trygt rom hvor paret kan utforske parforholdets muligheter med hverandre.
Stacks Image 728

familiesamtaler

Noen ganger er hele familien påvirket av en situasjon eller en utfordring.

Det kan være hensiktsmessig å ha alle berørte sammen om en samtale. Dette gir ofte nye og nyttige innspill til å forstå helheten rundt utfordringen ved at alles perspektiver får plass, og blir forstått.
Stacks Image 997

veiledning

Jeg er godkjent som veileder ved videreutdanning og master i familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole, og tilbyr veiledning til familieterapistudenter individuelt, og i gruppe. Ta kontakt for mer informasjon.
© 2020 Blikk - Gry Hermansen