Noen ganger er hele familien påvirket av en situasjon eller en utfordring.

Familieterapi

Det kan være hensiktsmessig å ha alle berørte sammen om en samtale. Min jobb er å skape et trygt rom hvor alles stemmer skal bli hørt. Dette kan gi nye og nyttige innspill til å forstå helheten rundt utfordringen ved at alles perspektiver får plass.

Jeg samtaler ikke med mindreårige fordi de har et gratis tilbud gjennom det offentlige hvor de skal kunne få tettere oppfølging enn jeg har mulighet til.

I Samtalerommet ønsker jeg at mine klienter skal føle seg hørt og respektert. Min jobb er å skape et trygt rom hvor alle får uttrykt det de har lyst til å si. Jeg er opptatt av å møte alle mine klienter med respekt uansett kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuelle preferanse, politisk ståsted eller kulturelle bakgrunn.

Samtaler kan foregå på norsk eller engelsk. Ta kontakt for timebestilling - ingen henvisning er nødvendig.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com