April Holten

Utdanning

April Holten eier og driver Samtalerommet i Hamar.

Jeg er utdannet pedagog, diakon og par- og familieterapeut med en mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Jeg har jobbet flere år i disse yrkene: først som lærer, deretter som diakon og rådgiver i diakoni, og som par- og familieterapeut siden 2014.

Jeg er sertifisert i Emosjonsfokusert terapi (EFT), en forskningsbasert, internasjonal anerkjent form for par- og familieterapi som ble utviklet av Dr Sue Johnson. EFT bygger på nyere forskning innen tilknytningsteori og nevrovitenskap. Du kan lese mer om EFT, samt sjekke min sertifisering på disse nettsidene: seft.no og iceeft.com.

Jeg er sertifisert i «Discernment Counseling» (avklaringsrådgivning) ved Doherty Relationship Institute. Avklaringsrådgivning er for par hvor den ene, eller begge, har blitt usikker på om de vil fortsette forholdet. Du kan høre grunnleggeren Bill Doherty, Ph.D. forklare hvem som kan ha nytte av avklaringsrådgivning her. Les mer om avklaringsrådgivning, og sjekk min sertifisering her.

Jeg er sertifisert kursholder i PREP (et samlivskurs for par i alle faser av samlivet) og leder kurshelger for par hvor den ene er ansatt i Forsvaret. Jeg er også sertifisert kursleder for «Bufferkurs», og har holdt mange samlivskurs for par som ønsker å holde sammen.

Jeg har videreutdanning i Pastoral Klinisk Utdanning (PKU) – 800 timer med klinisk praksis og veiledning på krisehåndtering og støtte til pasienter og deres familier innlagt på somatiske og psykiatriske sykehus.

Erfaringer

En viktig inspirasjonskilde i tillegg til utdanning er erfaringer livet gir oss. Jeg har lært mye av de menneskene jeg har hatt gleden av å jobbe med både som lærer, diakon og nå som par- og familieterapeut.

På det mer personlige plan kan jeg nevne noen erfaringer som har formet meg som menneske, og sikkert også som terapeut. Jeg har vokst opp i Canada og USA. Som voksen flyttet jeg til Norge, og har bodd både i Oslo, Finnmark og i Innlandet. Jeg har erfart et rikt kulturelt mangfold som jeg setter stor pris på. Jeg er gift med en mann som jobber i Forsvaret og vet noe om hva det vil si å ha en partner på utenlandsoppdrag. Jeg er mor til to unge voksne, den ene biologisk og den andre adoptert. Jeg har opplevd stor sorg som gjorde at jeg trengte samtaleterapi i en periode. Jeg lever i relasjon til foreldre, søsken, partner, barn, venner, arbeidskollegaer. Alle disse relasjoner er kilde til glede, men også til tider irritasjon, frustrasjon og utfordring. 

Det er like mye egne livserfaringer som har gitt meg inspirasjon til å lære mer om hvordan vi kan styrke, utvikle eller endre de relasjonene som påvirker vår hverdag i så stor grad.

Opptatt av

Jeg er opptatt av respekt for den enkeltes livshistorie. Inviterer du meg inn i din opplevelse av ditt liv så ønsker jeg at du skal kjenne at jeg tar deg på alvor og har respekt for deg. Det skal gjelde uansett ditt kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuelle preferanse, eller kulturelle bakgrunn.

Jeg er opptatt av relasjonen som skapes oss i mellom. Jeg tror alle mennesker trenger både trygghet og utfordring for å oppleve endring. Jeg ønsker at vi kan skape rom for begge deler i møte med hverandre.

Jeg er opptatt av at terapi skal ha en begynnelse og en slutt. Det skal være en prosess i en kortere eller lengre periode som skal gi nye innspill til å håndtere livets mange utfordringer i samspill med egne omgivelser. De som kommer til Samtalerommet bestemmer når prosessen er over, men jeg ønsker å legge til rette for gode avslutninger når tiden er inne.

Logo Seft Norsk
Logo Iceeft
Nors Forening for Familieterapi
Discernment Counselor
Logo Prep Modum Bad

Samtaler kan foregå på norsk eller engelsk. Ta kontakt for timebestilling - ingen henvisning er nødvendig.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com