Priser

Individuelle samtaler - 50 minutter kr 1150,-

Par- og familiesamtaler - 75 minutter kr 1725,-

Veiledning - ta kontakt for mer informasjon og pris.

Samtalerommet

Betaling foregår med bankterminal eller Vipps etter timen.

Avbestilling må skje minst 2 virkedøgn før avtalt time.
Timer som ikke er avbestilt i tide må betales i sin helhet.

Vognvegen 123 B, 2315 Hamar

I Samtalerommet ønsker jeg at mine klienter skal føle seg hørt og respektert. Min jobb er å skape et trygt rom hvor alle får uttrykt det de har lyst til å si. Jeg er opptatt av å møte alle mine klienter med respekt uansett kjønn, alder, etnisitet, livssyn, seksuelle preferanse, politisk ståsted eller kulturelle bakgrunn.

Samtaler kan foregå på norsk eller engelsk. Ta kontakt for timebestilling - ingen henvisning er nødvendig.

LOgo Samtalerommet

Par- og familieterapeut
April Holten
976 00 215

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com

Adresse
Vognvegen 123 B
2315 Hamar

Par- og familieterapeut April Holten
976 00 215

Org. nr. 917 639 779 - © Samtalerommet 2022 - Bilder: Unsplash - Webdesign: www.webdesign-prepress.com